پزشک متخصص زنان و پرسنل اتاق زایمان یکی از بیمارستان های کهنوج به اتهام قصور در مرگ مادر باردار به پرداخت دیه، آموزش رایگان به زنان و نوشتن مقاله هایی درباره روش های پیشگیری از مرگ و میر مادر و نوزاد محکوم شدند.

ادامه خبر