وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه به ایران درباره برداشتن گام های جدید در کاهش تعهدات پیشین این کشور در چارچوب تولفق هسته ای وین هشدار داد و تهدید کرد که با ادامه روند فعلی، تحریم های سازمان ملل متحد بر ضد تهران باز خواهد گشت.

ادامه خبر