معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از آمادگی برای ارائه رمز پویا خبر داد و گفت: انجام تمامی تراکنش های بدون حضور کارت حتی خرید شارژ و ...

ادامه خبر