در حالی قرار است فردا معاونت مسکن وزارت راه جزئیات طرح ملی مسکن را اعلام کند که متقاضیان برای ثبت نام در این طرح باید 30 تا 50 میلیون تومان سپرده گذاری کنند.

ادامه خبر