شبه نظامیان طالبان روز پنجشنبه ۷ نوامبر پس از توقف خودرویی حامل شماری از مقامات قضایی افغانستان، سه قاضی و یک کارمند دادگاه را کشتند.

ادامه خبر