رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه سال 99 افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در نظر گرفته شده است.

ادامه خبر