بخش عمده جاذبه های گردشگری ارمنستان را کلیسا و بناهای تاریخی آن تشکیل می دهند که در معماری اکثر آن ها نیز سبک ارمنی به چشم می خورد.

ادامه خبر