محمود صادقی در واکنش به خبر روز سه شنبه کیهان درباره «طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات  اشخاص از صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی» جوابیه ای را به دفتر روزنامه ارسال کرد.

ادامه خبر