سخنگوی حزب اعتماد ملی، گفت: روز شنبه در کمیته تعامل حزب جلساتی با موضوع تصویب کلیات سامانه رای سنجی اصلاح طلبان تشکیل می شود و در این جلسه ماندن و نماندن در شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصلاح طلبان را بررسی می کنیم.

ادامه خبر