در حالی مدیرعامل عمران پردیس چندی پیش از فروش 350 میلیارد تومان عرصه مسکن مهر خبر داده بود که وزیر اسبق راه گفت:  در پردیس روزانه ...

ادامه خبر