از زمانی که آخرین دستگاه خودروی رنو به آمریکا صادر شد تاکنون نزدیک به سه دهه گذشته است اما با این حال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ...

ادامه خبر