با دستور اخیر رئیس قوه قضائیه قرار است اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی حذف و اقدامی قابل تحسین جهت ساماندهی معاملات ملکی برداشته شود.

ادامه خبر