عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه عوارض و پیامدهای اقتصادی بسیاری برای دولت آن کشور در پی داشته است. اکنون بانک سرمایه گذاری اروپا ...

ادامه خبر