جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک نشان می دهد که سرانه هر دستگاه کارتخوان بالغ بر 29 میلیون و 285 هزار تومان است که از سایر ابزارهای پذیرش ...

ادامه خبر