فرشاد مقیمی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور در پاسخ به سوالی در مورد اظهارنظر رئیس کل بانک ...

ادامه خبر