کاهش قیمت ارز و آرامش حاکم بر این بازار موجب شده دیگر سرمایه گذاری و خرید و فروش ارز سودآور نباشد و دارندگان ارزهای خانگی به فکر عرضه ...

ادامه خبر