پالایشگاه آبادان روز یکشنبه به دلیل نامعلومی دچار آتش سوزی شد و البته حالا اخبار سوختن پالایشگاه های ایران تقریبا به یک حادثه روتین در ایران تبدیل شده ...

ادامه خبر