نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به خروج 70 درصد تقاضای سرمایه ای از بازار مسکن یکی از دلایل کاهش 30 درصدی قیمت مسکن را ظرفیت ...

ادامه خبر