چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز (دوشنبه) به ریاست قاضی مسعودی مقام در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) آغاز شد.

ادامه خبر