مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: در صورت آماده سازی و تمهید مقدمات لازم از پایان آذرماه قبوض کاغذ همه مشترکین زنجانی حذف خواهد شد.

ادامه خبر