پس از اینکه هیأت وزیران، با استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی موافقت کرد، قرار شده از هفته جاری وزارت ...

ادامه خبر