رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که برخی ها به بانک مرکزی فشار می آورند که نرخ ارز را بالا ببرد طی انتقاداتی تند از خودروسازان ...

ادامه خبر