قیس سعید رئیس جمهور جدید تونس در یک بازدید عمومی سوار ۲۰۶ صندوقدار تولید ایرانخودرو برابر دوربین رسانه ها ظاهر شد. درحالی که پورشه رئیس جمهور ...

ادامه خبر