مدیرعملیات پالایشگاه آبادان گفت:آتش سوزی در محوطه (پایپ تراک واحد ۵۵) اتفاق افتاد که ظرف ۲۵ دقیقه این آتش سوزی بدون تلفات جانی و مالی توسط اتش نشانان و با همکاری پرسنل مجموعه اطفا حریق شد.

ادامه خبر