بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص ملی ایران در سال جاری 9.5 درصد کاهش می یابد. این بیشترین میزان کاهش تولید ناخالص ملی ...

ادامه خبر