رئیس جمهور آمریکا در پیامی در توئیتر نوشت که وی در حال تعامل با اعضای کنگره برای اعمال تحریم های شدید علیه ترکیه است.

ادامه خبر