بانک مرکزی نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد.

ادامه خبر