ژاپن اعلام کرد تاکنون در اثر طوفان هاگی بیس در این کشور ۱۹ تن کشته و ۱۶ تن دیگر ناپدید شده اند.

ادامه خبر