در حالی که بانک عامل مسکن، اعطای وام مسکن از محل اوراق تسهیلات را به خانه های با عمر 25 سال ساخت نیز تعمیم داده، نرخ اوراق تسهیلات ...

ادامه خبر