یک ساختمان چهار طبقه مسکونی دربلوار فردوس روزگذشته طعمه آتش سوزی شد و یکی از ساکنان آن در این حادثه جان سپرد.

ادامه خبر