سخنگوی ستاد اجرای تبصره(۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۸ می گوید: «در خلال بررسی حساب معترضان حذف یارانه، نتایج جالبی به دست آمد؛ از جمله اینکه برخی از معترضان، ثروتمندانی بودند که پروفایل مالیاتی نداشتند».

ادامه خبر