در صدر برترین مقصد سرمایه گذاری جهان، یک نام بسیار عجیب به چشم می خورد.

ادامه خبر