عضو کمیسیون شوراهای مجلس، با بیان اینکه دریافت دو مرحله ای مالیات بر ارزش افزوده از خودروهای لیزینگی خلاف است، گفت: قطعا مجلس و ...

ادامه خبر