عجیب نیست که این روزها صدای خنده مقامات ایرانی نسبت به ترامپ و آمریکا به آسمان نیز برسد. پس از حمله اخیر پهپادها و موشک ها به تاسیسات ...

ادامه خبر