وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه ای گفت که تحریم های آمریکا علیه ایران به سقف خود رسیده است و آمریکا به دنبال تحریم طرف های سوم است.

ادامه خبر