در حالی که فعلا هیچ جایگزینی برای پراید معرفی نشده، قرار است ارزان ترین خودروی 25 سال اخیر بازار ایران تا پایان سال ما را ترک کند و بدون تعیین هر ...

ادامه خبر