راننده خواب آلود تریلی با انحراف از مسیر اصلی و برخورد شدید با مینی بوس در جاده اینچه برون، آتش مهیبی به پا کرد که 15 زن، مرد و کودک در میان شعله ها سوختند.

ادامه خبر