رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: فروشنده در بازار خودرو زیاد و خریدار کم است در نتیجه احتمال دارد افراد خودروهای ...

ادامه خبر