اتحادیه مشاوران املاک به اتاق اصناف پیشنهاد افزایش 100 درصدی حق کمیسیون را داده که مخالفان این پیشنهاد معتقدند این اقدام ...

ادامه خبر