شمارش معکوس برای اجاره واحدهای مسکونی که در فصل جابه جایی خالی ماندند آغاز شده و نرخ ها پنج تا 15 درصد کاهش یافته است؛ دفاتر املاک ...

ادامه خبر