مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی گفت: اکنون از لحاظ تولید فرآورده های با کیفیت بنزین و نفت گاز به اهداف سال ...

ادامه خبر