انتشار خبر تولد کشوری جدید به نام پادشاهی کوه زرد (مملكة الجبل الأصفر) در سرزمینی میان مصر و سودان، همه را شگفت زده کرده است.

ادامه خبر