تولید سوئیت های کوچک برای خانوارهای تک نفره یا کم بضاعت سال هاست که در بسیاری از شهرهای جهان از جمله لندن، پاریس، تورنتو ...

ادامه خبر