طرح فروش نقدی و اعتباری ویژه تنظیم بازار 4 محصول شرکت سایپا ویژه روزهای 23 و 24 شهریورماه ادامه خواهد داشت.

ادامه خبر