سناتور آمریکایی خواهان عدم لغو تحریم ها علیه ایران شد و گفت: دعا می کنم که ترامپ از سوی اطرافیان خود قانع نشود تا از سیاست های شکست ...

ادامه خبر