صادرات ایران به ترکیه با احتساب نفت خام 30 درصد کاهش پیدا کرده است اما حجم واردات ایران از ترکیه تغییری نکرده و به تراز تجاری مثبت به ...

ادامه خبر