سازمان هواشناسی از افزایش 96.1 درصدی بارش ها در ابتدای سال زراعی تا 17 شهریورماه 98 خبر داد.

ادامه خبر