روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابعی در درون کاخ سفید گزارش کرد که رئیس جمهوری آمریکا قصد کرده گرینلند را بخرد.

ادامه خبر