موشک «اسکای فال» روسیه که دارای برد نامحدود است توانایی این را دارد که چند بار کره زمین را دور بزند و نهایتا از نقطه ای که انتظار آن ...

ادامه خبر