چاران یکی از روستاهای جاده چالوس است که در نزدیکی سد کرج قرار دارد، اوایل دهه 80، جنجالی از این روستا برخاست که باعث شد نام آن به ...

ادامه خبر